Privacybeleid

1. WIJ NEMEN UW PRIVACY HEEL SERIEUS

House of Shirts VoF (www.AustenBrothers.nl) heeft onderstaand privacy opgesteld om aan te tonen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens heel serieus nemen. Deze kennisgeving beschrijft hoe wij, House of Shirts VoF ("House of Shirts VoF", "wij", "ons"), uw persoonsgegevens verwerken, die u ons verschaft als u onze website https://www.austenbrothers.nl (de "Website") gebruikt. Wij vragen u deze aandachtig door te lezen. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die u bij gebruik van onze Website verschaft te beschermen.

 

2. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM?

2.1 Het verwerken van via onze Website geplaatste bestellingen

Als webwinkelier verwerken wij informatie met betrekking tot uw naam (voor- en achternaam), e-mailadres, telefoonnummer en adres voor het afronden van uw online bestelling. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de producten naar u te verzenden en de betaling(en) hiervoor te ontvangen.

Daarnaast hebben we uw gegevens nodig om met u te kunnen communiceren over de bestelling (bijv. voor supportdoeleinden in geval van problemen met de levering van de items), en om aan onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u te voldoen. Indien u de verwerking van de voornoemde persoonsgegevens niet aanvaard, kunt u helaas geen klant van House of Shirts Vof worden. 

House of Shirts Vof bewaart uw informatie zo lang u een klant bij ons bent. Daarna wordt een kopie uw informatie in overeenstemming met bepaalde wettelijke vereisten bewaard, o.a. zoals wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn. Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens definitief verwijderd. 

Voorts moet u bij het betalen via de Website aanvullende informatie verschaffen, zoals informatie omtrent uw bankkaart of creditkaart. Wij vertrouwen op derde betalingsdienstaanbieders om betalingen via de Website te verwerken. De betalingsdienstaanbieders zijn verwerkers voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de verwerking van betalingen. Als u wil weten hoe de betalingsdienstaanbieders uw persoonsgegevens verwerken dan adviseren wij u om hun privacy beleid voor gegevens hier te lezen. Kortweg worden alle gegevens versleuteld en zij gebruiken de hoogst mogelijke PCI-beveiligingsnormen om onbevoegde toegang/wijziging, verlies, ongewenste doorgifte en onjuist gebruik te voorkomen. 

De beschikbaarstelling van de voornoemde categorieën persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om uw bestelling te administreren. Als u de vereiste informatie niet verschaft dan kunnen wij uw bestelling niet verwerken. Wij bewaren informatie met betrekking tot uw bestelling en transactie, inclusief support e-mail betreffende de bestelling, in geval zich problemen met de geleverde producten voordoen, en voor boekhouddoeleinden.

2.2 Gebruik van de Website en Nieuwsbrieven

Op grond van uw toestemming kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken, bijv. uw naam en e-mailadres, die u vrijwillig aan ons ter beschikking stelt bij het aanvinken van een vakje bij het afrekenen, in verband met het beoordelen van een product of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Een geplaatste beoordeling wordt tot nader order bewaard en wij blijven u onze nieuwsbrief sturen totdat u zich voor toekomstige kennisgevingen van ons afmeldt. 

Voorts verzamelen wij bezoekersstatistieken, inclusief bezochte content en pagina’s, verwijzende websites en zoekopdrachten die op onze Website worden uitgevoerd. Wij gebruiken de gegevens om de onlinegebruiker en de winkelervaring te personaliseren en om onze Website te ontwikkelen, te testen en voortdurend te verbeteren. Wij verzamelen geen volledige IP-adressen. De verzamelde gegevens kunnen derhalve niet worden gelinkt aan of worden gebruikt om u te identificeren. Om bezoekersstatistieken te verzamelen maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Door cookies in uw webbrowser te activeren en onze Website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u ons Cookiebeleid raadplegen dat hier beschikbaar is.

2.3 Direct Marketing en Enquêtes

Op grond van uw toestemming kunnen wij uw e-mailadres verwerken om ‘direct marketing’ informatie aan u te versturen om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang u te informeren omtrent aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten. Wij kunnen ook informatie met betrekking tot uw eerdere bestellingen, waarde van bestellingen, gebruikte betaalmethode en vanuit welk land u zich toegang tot onze Website verschafte verwerken, zodat wij u relevante en op maat gemaakte aanbiedingen via e-mail en overige vergelijkbare elektronische communicatiemiddelen kunnen toezenden. 

U heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doelstellingen en om u af te melden voor toekomstige kennisgevingen van ons, zie hiervoor de onderstaande contactgegevens. 

Voorts kunnen wij uw naam, e-mailadres en eerdere bestellingen verwerken om een klantenenquête uit te voeren om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om meer kennis te vergaren omtrent hoe onze klanten ons en onze producten en diensten beoordelen. De individuele resultaten van de enquêtes worden uitsluitend bewaard voor de periode die wij nodig hebben om het resultaat op geaggregeerd niveau samen te stellen en worden daarna verwijderd. De geaggregeerde informatie wordt tot nader order bewaard.

2.4 Statistieken en Bedrijfsontwikkeling

Wij kunnen de persoonsgegevens die u bij het gebruik van onze Website aan ons ter beschikking stelt, inclusief locatie, gekochte productcategorieën en informatie betreffende de betaalmethode, voor statistische doelstellingen verwerken, bijv. om na te gaan hoeveel personen in een bepaalde leeftijdscategorie een bepaald product van ons hebben gekocht. Deze statistische informatie kan voor bedrijfsontwikkelingsdoelstellingen worden gebruikt. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om ons bedrijf voortdurend te verbeteren en nieuwe producten en diensten te leveren.

 

3. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Derde betalingsdienstaanbieders

Uw persoonlijke informatie kan worden verwerkt door een zogenaamde verwerker die ons bijstaat in onze communicatie met u. Deze verwerker zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen waarvoor de informatie werd verzameld. Wij vertrouwen op derde betalingsdienstaanbieders voor het afhandelen van betalingen via onze Website. Om de bestelling te administreren en voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u zullen wij informatie als uw naam, adres, bestelinformatie en informatie betreffende uw bankkaart of creditkaart en het apparaat gebruikt voor de aankoop aan de derde betalingsdienstaanbieder ter beschikking stellen. Zoals hierboven aangeduid zijn de betalingsdienstaanbieders verwerkers van hun verwerking van uw persoonsgegevens om de betalingen te verwerken.

3.2 Levering- en Opslagpartners en overige Derde Dienstaanbieders

Om bestellingen te behandelen maken wij gebruik van derde levering- en opslagpartners. Dientengevolge zullen wij, met het oog op het administreren van de bestelling en het voldoen aan onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u, uw persoonsgegevens, inclusief uw naam, adres en telefoonnummer alsmede bestelinformatie, met onze levering- en opslagpartners delen. 

Voorts kunnen wij voor de doelstelling als bedoeld in Artikel 2 aanvullende derde dienstaanbieders die niet in dit artikel worden genoemd inschakelen, bijv. om klantenenquêtes uit te voeren en om op maat gemaakte aanbiedingen te versturen. De derde dienstenaanbieders die wij inschakelen zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze strikte instructies te verwerken en mogen uw gegevens niet voor eigen doelstellingen gebruiken. Voorts zijn zij verplicht om technische en organisatorisch veiligheidsmaatregelen in te voeren en uw persoonsgegevens te beschermen en waarborgen.

3.3 Overige Derden

Tot slot kunnen wij de persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld verwerken en aan andere derden dan hierboven genoemd openbaren om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om aan toepasselijke wet- en regelgeving en rechtmatige toezichthoudende verzoeken of relevante bevelen van bevoegde rechters en openbare autoriteiten te voldoen en om juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en verweer tegen te voeren. Voorts kunnen wij in geval van een fusie of een overdracht van activa uw persoonsgegevens aan derden openbaren om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om dergelijke fusie of overdracht van activa te realiseren.

 

 4. UW RECHTEN

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie, Verordening (EU) 2016/679, afgekort AVG, geeft u het recht om de door House of Shirts verwerkte persoonsgegevens in te zien, te beperken, te wissen en/of te corrigeren.

Voorts heeft u het recht, voor zover onze verwerking op uw toestemming is gebaseerd, om op ieder moment uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u problemen heeft met onze verwerking van uw persoonsgegevens, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook het recht om, indien gewenst, een klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vanaf 25 mei 2018 heeft u, voor zover voorzien door toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, ook recht op verwijdering van persoonsgegevens, beperking van verwerking, indiening van bezwaar tegen bepaalde verwerkingshandelingen en gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid omvat persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en die wij verwerken op basis van uw toestemming dan wel om aan onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u te voldoen. Dit omvat normaal gesproken uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelinformatie, eerdere bestellingen. Het kan ook productbeoordelingen die u op de Website heeft geplaatst en enquêteresultaten omvatten.

 

5. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID?

Met het oog op de naleving van alle verschillende wet- en regelgeving, of om enige andere in aanmerking komende reden, behouden we ons het recht voor om dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u om op de hoogte van ons recente Privacy beleid te blijven als u onze site bezoekt

Gegevensbeschermingsfunctionaris en contactinformatie

Als u vragen over dit privacy beleid hebt, als u een van uw rechten wilt uitoefenen of als u van mening bent dat uw gegevens worden misbruikt, slecht worden beveiligd of op onjuiste wijze worden verwerkt, neem dan contact met ons op via info@austenbrothers.nl onder verwijzing naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

 

Bijgewerkt: 24 mei 2018